31 فروردین 1397
صفحه اصلی

گینا هاپپل، C.I.A. معاون مدیر، نقش رهبری در شکنجه داشت

پشتیبانی شده توسط سیاستگذاران گینا هاپپل معاون CIA نقش اصلی در شکنجه را ایفا کرد MATTHEW ROSENBERGFEB 2 2017 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن صفحه اصلی بزرگنمایی پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize PhotoGina Haspel در اکتبر 2017 Creditvia یوتیوب تابع var را نشان می دهد fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supp